LULU PRAVILO #1:

DOBRA HRANA,
PRAVI LJUDI,
TRENUCI ZA SEBE.

ŽIVOT JE SUVIŠE KRATAK ZA BILO ŠTA MANJE :)